HBO Bachelor Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH)

De bacheloropleiding SPH legt een breed fundament met kennis en vaardigheden en sluit perfect aan bij actuele ontwikkelingen in het werkveld. Meer en meer wordt uitgegaan van de zelfredzaamheid van de cliënt en diens omgeving. Dit heeft gevolgen voor de taakomschrijving van de SPH’er. In deze SPH-opleiding is hier dan ook ruimschoots aandacht voor.

Meer Informatie  Gratis StudieGids   Aanbieders vergelijken

  • HBO-Bachelorgetuigschrift
  • 48 Maanden
  • HBO
  • LOI - NTI

HBO Thuisstudie opleiding: HBO Bachelor Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH)

Een sociaal pedagogisch hulpverlener biedt professionele hulp en begeleiding aan mensen met uiteenlopende problematiek om (weer) goed te kunnen functioneren in de maatschappij. Denk bijvoorbeeld aan kinderen met een gedragsstoornis, jongeren die in aanraking zijn geweest met justitie, vluchtelingen, mensen met een verstandelijke beperking of ‘randgroepjongeren’. Na afronding van de opleiding kun je o.a. aan de slag in de jeugdzorg, pleegzorg, jeugdhulpverlening, psychiatrie, geestelijke gezondheidszorg, zorg voor verstandelijk gehandicapten, verslavingszorg, justitiële hulpverlening, vluchtelingen opvang en begeleiding, maatschappelijke opvang of ouderenzorg.

Gerelateerde Studies

Doel StudieKnop:

Snel en overzichtelijk thuisstudies kunnen vinden en vergelijken. Dat is in één zin het doel wat wij met StudieKnop hopen te kunnen bereiken. Daarnaast hopen wij in de toekomst ook een platform te kunnen bieden waarop jij jouw persoonlijke ervaringen over thuisstudies, thuisstuderen en natuurlijk de thuisstudieaanbieders kunt delen. Een goede tip of mis jij iets? Dan nodigen wij je graag uit om contact met ons op te nemen.

De voor en nadelen van:

Bekijk de voor en nadelen van alle thuisstudieaanbieders

Top